V Jubileuszowy Zjazd Radiologii Zabiegowej

40 lat Sekcji Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

45 lat Zakładu Radiologii Zabiegowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kazimierz Dolny 25-28 maja 2017

Miejsce obrad:

HOTEL KRÓL KAZIMIERZ ul. Puławska 86 Kazimierz Dolny

Komitet organizacyjny:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
Tel +48 81 724 41 54

FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII RADIOLOGICZNEJ

ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin

Bioro Zjazdu

MAŁGORZATA FRYSZTAK - firma Dinet Polska sp z o.o.
Tel +48 693 671 555
Email: biuro@5zrz.pl